Mitä uuden sijoittajan tulisi tietää Bull & Bear -sertifikaateista?

Vaikka maailman tilanne on mikä on, monet suomalaiset etsivät jatkuvasti hyviä sijoitusmahdollisuuksia. Monella on mielessä, olisiko nyt hyvä sijoittaa indeksiin, osakkeisiin, rahastoihin, kryptovaluuttoihin vai mihin. Sijoittamiseen pätee se sääntö, että jokainen haluaa mahdollisimman paljon voittoa mahdollisimman pienellä riskillä. Ainoa poikkeus tuohon sääntöön lienee se, että moni ei halua sijoittaa kohteisiin ja yrityksiin, joiden arvomaailma ei sovi yhteen oman arvomaailman kanssa.

Osakemarkkinoiden heilahtelusta hyötyminen

Bull biear-sertifikaatti on eräänlainen johdannaistuote, jonka avulla sijoittajat voivat hyödyntää osakemarkkinoiden heilahteluista johtuvia mahdollisuuksia ja riskejä. Nämä sertifikaatit perustuvat kohde-etuuteen, kuten osakkeeseen, indeksiin tai muuhun sijoitusrahastoon, ja niiden avulla sijoittaja voi spekuloida kyseisen omaisuuden arvon tulevalla kehityksellä.

Jos sijoittaja uskoo, että tietyn osakkeen tai indeksin arvo todennäköisesti nousee, hän voi ostaa Bull-sertifikaatin. Se tarjoaa omistajalle tuoton, jos hänen ennusteensa pitää paikkansa. Bear-sertifikaatit puolestaan tarjoavat omistajalle tuottoa, jos hänen ennusteensa siitä, että kohde-etuuden arvo laskee, pitää paikkansa. Ne ovat siis toistensa vastakohtia ja Bear-sertifikaattiin sijoittaminen muistuttaa hieman niihin vipurahastoihin sijoittamista, joiden ennustetaan nostavan arvoaan, kun osakemarkkinat laskevat.

Epävakaat markkinat ja sertifikaatit

Sekä Bull että Bear -sertifikaatit tarjoavat sijoittajille keinon monipuolistaa salkkuaan ja saada voittoja ilman, että heidän tarvitsee itse ostaa osakkeita tai rahastoja. Näin ollen nämä tuotteet voivat olla houkuttelevia niille, jotka etsivät uusia tapoja tehdä voittoa epävakailla markkinoilla. Markkinoista on tehnyt epävakaat monetkin syyt viime aikoina. Esimerkiksi sekä Yhdysvalloissa että Sveitsissä pankit ovat ostaneet viime aikoina kriisiin ajautuneita pankkeja. Myös inflaatio, korkojen nostot ja poliittinen epävakaus ovat aiheuttaneet markkinoille epävakautta.

Verrattuna osakkeiden suoriin ostoihin Bull- ja Bear-sertifikaat vaativat vähemmän alkupääomaa ja niihin liittyvät alhaisemmat transaktiokustannukset. Nämä seikat tekevätkin niistä mahdollisuuden myös piensijoittajille, joilla ei välttämättä ole käytettävissä samoja taloudellisia resursseja kuin suurilla sijoittajilla. Sertifikaatit sopivat tämän vuoksi myös täysin uusille sijoittajille, vaikka harva uusi sijoittaja hankkiikaan niitä salkkuunsa. Voit jättää meille palautetta, jos haluat meidän kirjoittavan jatkossa lisää täysin uusille sijoittajille suunnattuja artikkeleja.

Salkun hajauttaminen yhä viisasta

Uuden sijoittajan tulisi harkita sijoittamista eri rahoitusvälineiden yhdistelmään. Näitä voivat olla osakkeet, sijoitusrahastot, pörssilistatut rahastot ja indeksirahastot. Hajauttamalla salkkunsa sijoittajat voivat pienentää yhden sijoituksen epäonnistumisen riskiä ja hajauttaa sen useisiin eri omaisuusluokkiin.

Osakkeet tarjoavat mahdollisuuden hyviin tuottoihin, mutta ne voivat olla epävakaita. Sijoitusrahastot antavat sijoittajille mahdollisuuden omistaa erilaisia omaisuuseriä yhdessä rahastossa tai sijoituskorissa. Indeksirahastot seuraavat indeksiä ja riippuvat siis useista toimialoista. Indeksiin sijoittaminen on melko passiivista sijoittamista ja sijoittaja voi vain seurata indeksin kehitystä. Historian valossa indeksiin sijoittaminen on ollut kuitenkin varsin hyvin tuottava päätös.

Kryptovaluutat ovat yhä riskialttiita

Kryptovaluutat ovat myös yhä suositumpia perinteisten markkinoiden ulkopuolisia vaihtoehtoisia sijoituskohteita etsivien sijoittajien keskuudessa. Kryptovaluutat ovat digitaalisia omaisuuseriä, jotka käyttävät kryptografiaa transaktioiden turvaamiseen. Ne antavat käyttäjille mahdollisuuden säilyttää rahaa turvallisesti ilman, että he ovat riippuvaisia kolmansista osapuolista, kuten pankeista tai hallituksista. Vaikka Bitcoin on kääntynyt viimeisellä puolella vuodella taas nousuun, on se kaukana huippuarvostaan. Muiden kryptovaluuttojen arvo seuraa paljon Bitcoinin ja Ethereumin käyriä.

Kryptovarallisuudesta on tullut yhä houkuttelevampaa, koska se on luonteeltaan hajautettua ja tarjoaa mahdollisuuden korkeisiin tuottoihin, jos sen onnistuu ostamaan oikeaan aikaan. Viime kädessä se, mihin uuden sijoittajan kannattaa sijoittaa, riippuu hänen yksilöllisestä riskinottohalukkuudestaan, taloudellisista päämääristään ja tavoitteistaan, tietopohjastaan ja resurssien, kuten sijoitusneuvojien sekä jopa tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuuksista. Tämän vuoksi yhtä yleistä ja oikeaa sijoitusvinkkiä on vaikea antaa, joka pätisi kaikkien sijoittajien kohdalla.